W oddali swojego świata widzę Cię,
w bezkresie mej wyobraźni widzę Cię,
W zmysłach mych - doświadczam Cię,
W najśmielszych wyobrażeniach mych pociągasz mnie,
W promieniach słońca o brzasku rozpalasz mnie,


Wiem, że jesteś, wiem, że przybędziesz, wiem, bo czuję Cię...

Powiedz, powiedz, gdzie jesteś a znajdę Cię...


Na skraju, w oddali, tuż w cieniu i tuż poza nim czuję Cię,
W zapachu rosy o poranku czuję Cię,
W zakątkach mego serca czuję Cię,
W życiu po życiu czuję Cię.


Wiem, że jesteś, wiem, bo w myślach mych wyobrażam sobie Cię...

Wiem, że nadjedzie taki dzień, że dotknę Cię...


W naiwności mego serca oddaję się,
W pięknie twym upajam się,
W namiętności twej rozkochujesz mnie,
W delikatności twej roztapiam się,
W oczach twego blasku otulam się,
Zamykam źrenice i głosie twym zatapiam się,


U progu do uczuć mych, witam Cię ...
proszę wejdź ...
Proszę, daj dotknąć się...
Proszę, daj poczuć choć trochę Cię...
Proszę, daj duszy mej, choć odrobinę Cię...
Pragnę Cię...